Ffrainc i godi cyfyngiadau teithio ar ymwelwyr o Brydain

The Guardian 13/01/2022

Mae Llywodraeth Ffrainc wedi cyhoeddi y bydd cyfyngiadau ar deithwyr o'r Deyrnas Unedig yn cael eu codi o ddydd Gwener ymlaen. 

Cafodd teithio rhwng y DU a Ffrainc heb reswm digonol ei wahardd ym mis Rhagfyr, a hynny mewn ymdrech i reoli lledaeniad yr amrywiolyn Omicron. 

Bu'n rhaid i unrhyw un gafodd ganiatâd i deithio i Ffrainc hunan-ynysu am saith diwrnod ar ôl cyrraedd yno. 

Ni fydd yn rhaid i deithwyr hunan-ynysu rhagor, ond bydd yn rhaid iddynt ddangos tystiolaeth o brawf Covid-19 negyddol oedd wedi ei gymryd o fewn 24 awr cyn gadael y DU. 

Dywedodd Gweinidog Twristiaeth Ffrainc, Jean-Baptiste Lemoyne: "Unwaith eto bydd pobl yn medru teithio rhwng Ffrainc a'r DU ar gyfer hamdden, ac i fynd sgïo." 

Darllenwch ragor am y stori yma.