Covid-19: Cofnodi 8,923 achos newydd ac wyth marwolaeth yn rhagor yng Nghymru

NS4C 09/01/2022

Mae 8,923 o achosion pellach o Covid-19 wedi eu cofnodi yng Nghymru yn ystod y 24 awr diwethaf yn ôl ystadegau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Cafodd wyth marwolaeth yn rhagor eu cofnodi yn ystod yr un cyfnod. 

Mae 13,866 achos o'r amrywiolyn Omicron bellach wedi'i gofnodi yng Nghymru. 

Mae'r gyfradd achosion ymhob 100,000 o'r boblogaeth dros saith diwrnod wedi gostwng ychydig i 2,214.6.

Mae'r gyfradd ar ei huchaf yn ardaloedd awdurdodau lleol Blaenau Gwent (3,003.1), Rhondda Cynon Taf (2,779.1) a Merthyr Tudful (2,731.8). 

Roedd y cyfraddau isaf yn Sir Fynwy (1,392.3), Sir Benfro (1,634.9) a Gwynedd (1,769.4).

Mae 715,796 achos positif a 6,634 o farwolaethau wedi eu cofnodi ers dechrau'r pandemig erbyn hyn.

Hyd yma mae 2,494,287 o bobl wedi derbyn o leiaf un brechiad rhag Covid-19, mae 2,314,745 wedi derbyn dau ddos, ac mae 1,695,590 o bobl wedi derbyn eu brechiad atgyfnerthu. 

Gallwch ddod o hyd i'r ffigyrau diweddaraf ar nifer yr achosion, marwolaethau a brechiadau ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.