Brechiadau yn erbyn Covid-19 yn parhau.

Covid-19: Pedwerydd brechiad yn ddiangen yn ôl arbenigwyr

The Telegraph 08/01/2022

Nid oes angen pedwerydd brechiad yn erbyn Covid yn ôl ymgynghorwyr iechyd llywodraeth y DU, y JCVI.

Yn ôl The Telegraph, dywedodd arbenigwyr mae’r brechiadau atgyfnerthu yn parhau i gynnig amddiffyniad cryf yn erbyn yr haint ymysg pobl fregus. 

Mae data gan asiantaeth diogelu iechyd y DU yn dangos fod pobl dros 65 oed yn 90% llai tebygol o angen triniaeth ysbyty tri mis ar ôl derbyn y brechiad. 

Daw'r dystiolaeth wrth i ddata newydd dangos fod y nifer yn ysbyty gyda Covid-19 yn y DU 12 gwaith yn is ar hyn o bryd i gymharu â chyfnod y gaeaf llynedd. 

Darllenwch y stori yn llawn yma.