Cofio eira mawr 1982 40 mlynedd yn ddiweddarach

Cofio eira mawr 1982 40 mlynedd yn ddiweddarach

Newyddion S4C 07/01/2022

Mae dydd Iau yn nodi 40 mlynedd ers eira mawr 1982 yng Nghymru.

Ar ddydd Iau, 7 Ionawr 1982 gwelwyd eira yn disgyn yn ddi-stop am 36 awr yng Nghymru.

Mae’n cael ei gofio fel un o’r stormydd eira gwaethaf yr 20fed ganrif.

Gwelwyd hyd at 19 troedfedd o eira ar draws rhannau o’r wlad.

Achosodd yr eira drafferthion ar draws Gymru gyfan, gan achosi i ysgolion i gau am bron i bythefnos.

Roedd yn rhaid i draffordd yr M4 gau, a disgynnodd to pafiliwn Gerddi Sophia yng Nghaerdydd o ganlyniad i bwysau trwm yr eira.

Image
S4C
Bu'n rhaid i ysgolion gau am bron i bythefnos.

Cymunedau yn dod ynghyd

Defnyddiwyd hofrenyddion achub o RAF Fali Ynys Môn a Sir Benfro er mwyn mynd â phobl i'r ysbyty a helpu ffermwyr, gan geisio atal eu hanifeiliaid rhag rhewi i farwolaeth.

Image
S4C
Bu trafferthion ar draws Gymru yn sgil y tywydd gaeafol.

Dywedodd un person o Rydaman a gafodd ei holi ar y pryd iddo fynd allan i helpu dosbarthu bwyd i gartrefi’r henoed.

“Fuodd Heddlu Dyfed Powys wedi gofyn i ni'n Rhydaman i ddod lan gan bod cerbyd pedair 'wheel' 'da ni i ôl burum oherwydd bod yr tai hen bobl a'r cartrefi hen bobl wedi rhedeg mas o fara a bod y poptyau yn ardal Rhydaman a dim rhagor o furum i ddodi yn y bara.”

Credwyd bod y tymheredd yng Nghymru ar y pryd yn is na -20C (-4F).