Eglwys Mwnt

Ymgyrch i godi arian yn dilyn difrod i eglwys hynafol yng Ngheredigion

Nation.Cymru 02/01/2022

Mae ymgyrchwyr wedi lansio cronfa apêl yn dilyn difrod i Eglwys Mwnt ger Aberteifi dros gyfnod y Nadolig.

Mae angen £20,000 er mwyn adfer difrod a wnaed gan fandaliaid i’r eglwys sydd ar arfordir Ceredigion.

Mae’r heddlu yn ymchwilio i’r digwyddiad.

Dywedodd y cynghorydd lleol, Clive Davies bod difrod wedi ei wneud tu mewn i’r adeilad a bod ffenestri wedi eu dinistrio.

“Mae’n newyddion ofnadwy fod rhywbeth fel hyn wedi digwydd i eglwys mor eiconig â hon", meddai.

Darllenwch y stori yn llawn yma.