Cynlluniau i blannu coed fel 'blanced' yn bygwth 'chwalu amaethyddiaeth'

Sky News 02/01/2022

Mae yna bryder ymhlith cymunedau cefn gwlad Cymru bod ffermydd yn cael eu gwerthu i gwmnïau buddsoddi mawr dim ond er mwyn creu fforestydd i wrthbwyso allyriadau carbon.

Mae fferm yng Nghwrt-y-Cadno yn Sir Gâr wedi ei werthu yn ddiweddar i gwmni Foresight Group – sy’n gwmni buddsoddi enfawr gyda phencadlys yn y Shard yn Llundain.

Dywed trigolion lleol bod y cwmni yn bwriadu plannu miloedd o goed yn yr ardal.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i blannu 86 miliwn o goed erbyn diwedd y ddegawd hon.

Darllenwch y stori yn llawn yma.