Y Wal Goh

Covid-19: Dim torfeydd mewn gemau chwaraeon o ddydd Sul ymlaen

NS4C 21/12/2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd digwyddiadau chwaraeon yn cael eu cynnal heb dorfeydd am y tro, mewn ymgais i geisio rheoli lledaeniad Covid-19. 

Bydd y mesurau newydd ar gyfer chwaraeon dan do ac awyr agored yn dod i rym o 26 Rhagfyr ymlaen. 

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer yr achosion o'r amrywiolyn Omicron yng Nghymru. 

Cafodd 163 achos newydd o'r amrywiolyn eu cofnodi yng Nghymru ddydd Llun, gan ddod â chyfanswm yr achosion i 435. 

Mae cyfradd heintio cyffredinol Covid-19 hefyd wedi cynyddu yng Nghymru gydag 548.4 achos ym mhob 100,000 o bobl, wrth i 6,796 o achosion newydd gael eu cofnodi ddydd Llun. 

Mae gêm bêl-droed rhwng Dinas Caerdydd a Coventry City a'r gêm rygbi ddarbi rhwng y Gweilch a'r Dreigiau - oedd fod i gael ei chwarae ar ddydd San Steffan - eisoes wedi'u gohirio oherwydd achosion o'r feirws ymysg y timau. 

Image
Scarlets v Ospreys

Bydd Cronfa Chwaraeon gwerth £3m ar gael i geisio lleddfu'r effaith economaidd ar y clybiau sydd yn cael eu heffeithio gan y mesurau newydd. 

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughn Gething: "Mae digwyddiadau chwaraeon dros gyfnod y Nadolig yn un o uchafbwyntiau mawr y flwyddyn. Yn anffodus, mae'r amrywiolyn Omicron newydd yn ddatblygiad sylweddol yn y pandemig a gallai achosi nifer fawr o heintiau." 

“Mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu iechyd pobl a rheoli lledaeniad y feirws ofnadwy yma.

“Drwy gydol y pandemig rydym wedi dilyn cyngor gwyddonol ac iechyd y cyhoedd i gadw pobl yn ddiogel. Mae'r cyngor yn glir - mae angen i ni weithredu nawr fel ymateb i fygythiad omicron. 

“Bydd torfeydd yn dod yn ôl cyn gynted â phosib. Rydyn ni eisiau i bawb fod yma i fwynhau eu hoff chwaraeon.”

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, eisoes wedi cyflwyno mesurau newydd yng Nghymru mewn ymateb i'r amrywiolyn, gan gyhoeddi y bydd clybiau nos yn cau o 27 Rhagfyr ymlaen.