Morlo ifanc wedi marw ar ôl dioddef ymosodiad gan gi ar draeth

North Wales Live 23/11/2021

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog perchnogion cŵn i gadw eu hanifeiliaid ar dennyn os oes morloi yn gorwedd ar draethau'r ardal. 

Daw’r rhybudd wedi’i forlo ifanc farw yn dilyn anafiadau gan gi ar draeth ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych.

Cafodd y morlo ei ddarganfod gyda dros 20 o farciau brathiadau ci ar hyd ei gorff fis Hydref. 

Image
S4C

Er iddo gael gofal yn Sw Môr Ynys Môn a Chanolfan Achub Anifeiliaid Coleg Kendal yn Ardal y Llynnoedd, bu farw’r morlo wyth diwrnod yn ddiweddarach. 

Mae Tîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru yn annog y cyhoedd i roi gwybod yn syth am unrhyw ddigwyddiadau tebyg. 

Darllenwch y stori'n llawn gan North Wales Live. 

Lluniau: Heddlu Gogledd Cymru