Bygythiad terfysgol 'difrifol' i'r DU wedi ffrwydrad car yn Lerpwl

Bygythiad terfysgol 'difrifol' i'r DU wedi ffrwydrad car yn Lerpwl

Sky News 15/11/2021

Mae lefel y bygythiad terfysgol yn erbyn y DU wedi codi o fod yn "sylweddol" i fod yn un "difrifol" - gyda "thebygolrwydd uchel" o ymosodiad medd y Swyddfa Gartref.

Yn gynharach ddydd Llun, fe gafodd ffrwydrad y tu allan i Ysbyty Merched Lerpwl fore dydd Sul ei gofnodi  fel "digwyddiad terfysgol" gan yr heddlu.

Ffrwydrodd tacsi ychydig cyn 11:00 mewn parth gollwng ger mynedfa’r ysbyty, gan ladd y teithiwr ac anafu'r gyrrwr.

Mae'r heddlu'n dweud mai Emad al Swealmeen, 32 oed, oedd y teithiwr fu farw yn y ffrwydrad.

Mae gyrrwr y tacsi, sydd wedi ei enwi yn lleol fel David Perry, wedi cael ei ddisgrifio fel 'arwr' gan Faer Lerpwl, Joanne Anderson, am gloi'r sawl sydd dan amheuaeth tu mewn i'r cerbyd.

Mae pedwar dyn wedi eu harestio, gyda tri o'r pedwar yn cael eu holi dan rymoedd y Ddeddf Terfysgaeth. 

Darllenwch y stori'n llawn gan Sky News yma.

Llun: Paul Ellis / AFP/ Wochit