Dyn wedi marw yn dilyn ymosodiad difrifol yn Sir Benfro

NS4C 10/11/2021

Mae dyn wedi marw yn dilyn ymosodiad difrifol yn Sir Benfro.

Bu farw Lee Thomas, 41, o Gil-maen ger tref Penfro, yn yr ysbyty fore Mercher.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i'r ymosodiad yng Nghwrt Dinbych-y-pysgod, Cil-maen ar 13 Hydref 2021.

Cafodd Nathanial Nuttal, o Gil-maen ei gyhuddo o ymosod yn dilyn y digwyddiad ac mae wedi ei gadw yn y ddalfa.

Mae teulu Mr Thomas yn ymwybodol o'i farwolaeth ac maen nhw'n derbyn cefnogaeth swyddogion arbenigol.

Mae'r ymchwiliad yn parhau.

Llun: Google