Dyn wedi ei gyhuddo o drywanu dau ynghanol Caerdydd

NS4C 07/11/2021

Mae Heddlu’r De wedi cadarnhau fod dyn 19 wedi ei gyhuddo o ymosod a bod a gwrthrych miniog yn ei feddiant yn dilyn digwyddiad yng nghanol y brifddinas ddydd Gwener.

Mae dau ddyn yn parhau yn yr ysbyty lle maen nhw’n derbyn triniaeth am anafiadau sydd ddim yn peryglu bywyd.

Bydd Ania Hernandez o ardal Cathays, Caerdydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Caerdydd ddydd Llun.