Teyrngedau i dri o bobl fu farw mewn digwyddiad ar afon yn Sir Benfro

NS4C 02/11/2021

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i dri o bobl fu farw mewn digwyddiad ar afon yn Sir Benfro ddydd Sadwrn.

Bu farw Morgan Rogers 24, o Ferthyr Tudful, Nicola Wheatley, 40, o Bontarddulais a Paul O'Dwyer, 42 o Bort Talbot wedi'r digwyddiad ar Afon Cleddau yn nhref Hwlffordd.

Roedd Nicola Wheatley wedi gweithio i Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro ers dros 15 mlynedd.

Dywedodd ei theulu fod Nicola yn berson "prydferth, gofalgar, a doniol" a'i bod wedi gadael "bwlch na ellir ei lenwi".

Image
Nicola Wheatley
Dywedodd teulu Nicola Wheatley bod ei marwolaeth wedi gadael "bwlch na ellir ei lenwi".

Dywedodd teulu Morgan Rogers ei bod hi'r "gorau y medrai fod" ac y byddai ei theulu yn "gweld ei heisiau'n fawr".

Image
Morgan Rogers
Wrth roi teyrnged i Morgan Rogers, dywedodd ei theulu y byddan nhw'n "gweld ei heisiau'n fawr".

Mae teulu Paul O'Dwyer wedi ei ddisgrifio fel dyn "ffyddlon" a gododd arian at wahanol elusennau ar hyd y blynyddoedd.

Mae ei deulu wedi diolch am y "negeseuon caredig" maen nhw wedi ei dderbyn mewn cyfnod o "dristwch mawr".

Image
Paul O'Dwyer
Yn ôl ei deulu, roedd Paul O'Dwyer yn ddyn "ffyddlon" a gododd llawer o arian at elusennau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ychydig wedi 9:00 fore Sadwrn ac mae menyw arall yn parhau i dderbyn triniaeth yn yr ysbyty.

Bu naw o bobl yn rhan o weithgaredd padlfyrddio ar yr afon cyn iddyn nhw fynd i drafferthion.

Cafodd pump o bobl eu hachub o'r afon heb anafiadau.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i union amgylchiadau'r digwyddiad ar yr afon.

Mae'r llu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth a fedrai fod o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu â nhw.