Rhoi llwyfan i sioe newydd ar ddiwrnod T. Llew Jones 

Golwg 360 11/10/2021

Ar ddiwrnod T. Llew Jones mae’r cwmni theatr Mewn Cymeriad wedi lansio sioe newydd sy’n gasgliad o lyfrau’r awdur. 

Cafodd y sioe ei sgriptio gan Anni Llŷn a bydd yn cael ei pherfformio i ddisgyblion yn sir Ceredigion fel rhan o’r dathliadau. 

Actores ifanc o ardal Aberteifi, Nia James, sy'n chwarae rhan Cati Wyllt yn y sioe sydd ar ffurf monolog. 

Ganed y nofelydd a’r bardd Thomas Llewelyn Jones, oedd yn cyhoeddi dan yr enw T. Llew Jones ar 11 Hydref 1915. 

Darllenwch y stori’n llawn yma