Newyddion S4C

MATTHEW RHYS

Seren arall o Hollywood yn noddi un o glybiau chwaraeon Wrecsam 

NS4C 29/09/2021

Mae Wrecsam wedi ennyn diddordeb seren arall o Hollywood wrth i un o glybiau chwaraeon y dref ddod o hyd i noddwyr newydd. 

Yr actor Matthew Rhys, ynghyd â dau aelod arall o gymdeithas Cymry Efrog Newydd fydd noddwyr newydd Tîm Rygbi Merched Wrecsam. 

Mae Rhys, sy’n wreiddiol o Gaerdydd, wedi gwneud enw iddo’i hun yn America fel un o sêr y cyfresi The Americans a Perry Mason.

Dywedodd ei fod “bob tro’n hapus i weld rygbi ar unrhyw lefel yn ffynnu, a hyd yn oed fwy mewn rhai elfennau o’r gêm sydd angen mwy o sylw, cefnogaeth, anogaeth ac amlygrwydd”. 

Daeth y cysylltiad rhwng y clwb a’r noddwyr yn dilyn cyfarfod rhwng yr Aelod Seneddol lleol, Sarah Atherton, a Ty Francis o Cymry Efrog Newydd. 

Mae’r noddi yn bosib trwy fenter SponsorOurClub, a sefydlwyd gan Ty.

Mae’n cysylltu noddwyr gyda chlybiau pêl-droed a rygbi i ferched, yn ogystal â thimoedd gallu cymysg, sydd angen cefnogaeth ariannol. 

Wrth gyhoeddi’r bartneriaeth, dywedodd Cadeirydd Clwb Rygbi Wrecsam, Gareth Lewis: “Mae arian ar gyfer chwaraeon ar lawr gwlad wastad yn anodd i ddod o hyd iddo, ond mae haelioni Matthew, Ty a Marc yn cael ei werthfawrogi’n fawr a bydd yn helpu ein merched anhygoel i fynd o nerth i nerth.” 

Daw’r cytundeb misoedd yn unig ar ôl i’r ddau o sêr Hollywood, Ryan Reynolds a Rob McElhenney brynu Clwb Pêl-droed Wrecsam.  

Llun: ICLA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.