Mark Drakeford yn cyhuddo Llywodraeth y DU o ‘ecsbloetio'r' argyfwng petrol

Golwg 360 28/09/2021

Mae Mark Drakeford wedi cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o “ecsbloetio” yr argyfwng petrol trwy greu cynllun fisa tri mis i yrwyr o Ewrop.

Yn sesiwn holi’r prif weinidog yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd Mr Drakeford na fyddai’r cynllun yn gweithio, yn ôl Golwg360.

Dywedodd Mark Drakeford: “Dydy hynny ddim yn mynd i fod yn ateb ar gyfer y problemau tymor byr, na chwaith cynllun sydd yn ecsbloetio eraill gymaint fel nad oes gobaith o gwbl y gall gyflwyno’r hyn sydd ei angen.”

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud y byddai 5,000 o weithwyr lorïau yn cael symud i’r Deyrnas Unedig ar fisas dros dro er mwyn helpu gyda phroblemau’r gadwyn gyflenwi.

Darllenwch y stori’n llawn yma.