Teyrngedau i dad i bedwar fu farw wedi gwrthdrawiad ar Ynys Môn

NS4C 27/09/2021

Mae teulu dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ar Ynys Môn brynhawn dydd Sadwrn wedi rhoi teyrnged iddo.

Bu farw Christopher Brierley, 40 oed, o Borthaethwy yn dilyn gwrthdrawiad un cerbyd ar ffordd y B5109 rhwng Llangoed a Biwmares.

Mae teulu Mr Brierley wedi dweud y bydd colled fawr ar ei ôl.

Mewn datganiad, dywedodd ei deulu: "Yn anffodus, bu farw Christopher yn sydyn a chyn ei amser ddydd Sadwrn. Roedd yn dad ymroddedig i bedwar ac yn frwdfrydig dros rali a bydd pawb a oedd yn ei adnabod yn gweld ei eisiau'n fawr.

"Mae ei bartner a'i blant wedi eu tristau'n fawr yn dilyn y golled hon a byddent yn gwerthfawrogi preifatrwydd yn ystod yr amser hwn. "

Mae Heddlu'r Gogledd yn parhau i apelio am wybodaeth, gan annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gydag Uned Plismona'r Ffyrdd gan ddyfynnu rhif cyfeirnod 21000668228.