‘Angen parhaus i atal haint Covid-19 mewn ysbytai,' medd adroddiad

Golwg 360 23/09/2021

Mae adroddiad blynyddol Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn dweud bod angen parhau i gynnal trefniadau sy'n atal a rheoli haint Covid-19 mewn ysbytai er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo’r feirws. 

Yr Arolygiaeth yw'r corff sy'n adolygu gofal iechyd yng Nghymru, gyda'r adroddiad yn nodi fod safon y gofal wedi bod yn "dda" ar y cyfan yn ystod y pandemig. 

Serch hynny, maen nhw'n nodi fod y flwyddyn ddiwethaf wedi cael effaith ar lesiant staff ac y bydd hyn yn debygol o barhau. 

Darllenwch y stori’n llawn yma.