Noson glir ar y cyfan

Noson glir ar y cyfan

Newyddion S4C

Bwletin tywydd nos Fawrth, 14 Medi.