Tad Britney Spears yn cynnig dod a rheolaeth ar fywyd ei ferch i ben

LA Times

Mae tad y gantores Britney Spears wedi cyflwyno deiseb i'r llys i ddod â'i reolaeth gyfreithiol dros ei bywyd i ben wedi mwy na degawd.

Noda dogfennau a gafodd eu cyflwyno i'r llys fod "digwyddiadau diweddar mewn perthynas â'r warchodaeth wedi cwestiynu os yw'r amgylchiadau wedi newid i'r fath raddau nad oes sail ar gyfer sefydlu gwarchodaeth bellach". 

Mae Jamie Spears wedi ei feirniadu'n llym dros y blynyddoedd diwethaf yn sgil y trefniant, sydd wedi bod yn ei le ers 2008 ar ôl i'w ferch fynd drwy gyfnod o ansefydlogrwydd. 

Yn nogfennau llys Uwchraddol Los Angeles, cyfeirir at "ble angerddol" y gantores mewn dau ddigwyddiad ar wahân ym mis Mehefin a Gorffennaf i ddod â'r warchodaeth i ben wedi 13 o flynyddoedd.

Yn ôl y Los Angeles Times, mae'r ddogfen hefyd yn nodi bod Britney Spears, sydd yn adnabyddus am ganeuon sy'n cynnwys "Toxic" ac "Oops I Did It Again", am "fyw ei bywyd fel y mae'n dymuno heb gyfyngiadau gwarchodwr neu achos llys", gan gynnwys y gallu i wneud penderfyniadau ariannol, personol a meddygol ei hun.

Darllenwch fwy ar y stori yma.

Llun: rhysadams (drwy Flickr)