Dim llacio pellach i reolau Covid-19 Cymru am y tro

NS4C

Ni fydd unrhyw newidiadau i’r rheoliadau iechyd cyhoeddus yng Nghymru am y tro, medd y llywodraeth.

Mae tair wythnos ers i Gymru symud i Lefel Rhybudd Sero, gan gael gwared ar y rhan fwyaf o’r cyfyngiadau oedd mewn grym.

Roedd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, eisoes wedi awgrymu na fyddai llacio pellach y tro hwn.

Mae wedi gwrthod addo na fydd cyfyngiadau yn dychwelyd i Gymru, serch hynny, gan ddweud fod y llywodraeth ym "monitro'r sefyllfa". 

Mae'r llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi eu bod yn parhau i ystyried ei gwneud hi’n ofynnol i bobl ddangos tystysgrif er mwyn cael mynediad at leoliadau “risg uwch”.

Dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig fod unrhyw "drafod o ailgyflwyno cyfyngiadau yn gwbl ddiangen ar hyn o bryd". 

'Brechiad yw'r amddiffyniad gorau'

Tra nad oes newidiadau mawr y tro hwn, nid oes bellach angen gwisgo gorchudd wyneb mewn seremonïau priodasol a phartneriaeth sifil, yn unol â’r eithriad sydd eisoes yn bodoli ar gyfer partïon priodas.

Ers yr adolygiad diwethaf, nid oes cyfyngiadau wedi bod ar y nifer o bobl all gyfarfod dan do.

Ond, mae gwisgo gorchudd wyneb yn parhau’n orfodol yn y rhan fwyaf o leoliadau cyhoeddus.

Mae hi hefyd yn rhaid i unrhyw un hunanynysu os maen nhw’n datblygu symptomau’r feirws neu’n profi’n bositif am Covid-19.

Mae Mr Drakeford yn annog pobl yng Nghymru i gael eu brechu i’w hamddiffyn rhag y feirws.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: “Mae nifer yr achosion yn cynyddu, ac mae’r sefyllfa iechyd cyhoeddus yn waeth na’r sefyllfa a oedd yn ein wynebu dair wythnos yn ôl pan symudodd Cymru i Lefel Rhybudd Sero. 

“Mae’n hanfodol ein bod yn parhau gyda’r rhagofalon, a hynny i sicrhau nad yw’r gwaith da sydd wedi’i wneud hyd yma yn ofer.

“Cael y brechiad yw’r amddiffyniad gorau sydd gennym o hyd.

“Os nad ydych wedi manteisio ar y cynnig o frechiad yn barod, rwy’n eich annog yn gryf i wneud hynny, gan ymuno â thros 2.1 miliwn o bobl yng Nghymru sydd wedi cael eu brechu’n llawn er mwyn amddiffyn eu hunain ac eraill”, ychwanegodd.

Dywedodd Russell George AS ar ran y Ceidwadwyr Cymreig mai "adferiad ddylai fod yn brif ffocws Llywodraeth Cymru". 

Ychwanegodd: "Mae unrhyw siarad am ailgyflwyno'r cyfyngiadau yn gwbl ddiangen ar hyn o bryd ac wrth symud ymlaen mae angen i ni sicrhau bod yr holl benderfyniadau iechyd cyhoeddus yng Nghymru yn cael gwneud ar sail y data gorau posibl, gan ganolbwyntio ar ffigurau ysbyty a dadansoddiad clir o'r rhai sy'n cael eu derbyn oherwydd Covid neu afiechydon eraill, a hefyd y rhai sy'n eu heintio mewn ysbyty."

Fe fydd y rheoliadau coronafeirws yng Nghymru yn cael eu hadolygu eto ar 16 Medi.

Llun: Jon Candy