Profiad gwarthus’ merch gyda ffibrosis systig yn ystod y pandemig

Golwg 360

Mae rhiant i blentyn sydd â ffibrosis systig yn galw am ymchwiliad Covid-19 penodol i Gymru wedi iddynt fethu â chael nwyddau o’r archfarchnad.

Yn ôl Hazel Morgan roedd profiad ei merch Brodie, 17, wrth gysgodi yn ystod y pandemig yn “warthus” oherwydd diffyg cyfathrebu Llywodraeth Cymru ac archfarchnadoedd.

Dywedodd Llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Rydym yn ceisio ymrwymiad y bydd yr ymchwiliad pedair cenedl yn ymdrin yn gynhwysfawr â gweithredoedd Llywodraeth Cymru a phrofiadau pobl Cymru.”

Darllenwch y stori’n llawn yma.

Llun: Golwg360