Mochyn daear wedi’i hoelio yn ‘ddigon i godi braw’

Mochyn daear wedi’i hoelio yn ‘ddigon i godi braw’

NS4C

RHYBUDD: Erthygl yn cynnwys llun all beri pryder.

Mae heddlu’r gogledd wedi lansio ymchwiliad i achos “cwbl unigryw” ar ôl i fochyn daear gael ei ganfod wedi’i hoelio i goeden yn Sir Ddinbych.

Cafodd y mochyn daear ei ddarganfod gan aelod o’r cyhoedd oedd yn cerdded â’i gi yn ardal Nant Glyn ddydd Mercher, 18 Awst.

Roedd yn hongian oddi ar goeden 10 troedfedd o uchder a’i draed wedi’i hoelio iddi.

Er bod moch daear wedi eu diogelu o dan Ddeddf Moch Daear 1992, maen nhw’n cael eu targedu’n aml, yn ôl y Rhingyll Dewis Evans o Heddlu Gogledd Cymru.

Image
Mochyn Daear

‘Digon i godi braw’

Wrth siarad gyda Newyddion S4C, fe ychwanegodd y Rhingyll Evans, arweinydd Tîm Troseddau Cefn Gwlad y llu, bod yr achos yn un “dychrynllyd” ac yn ddigon i “godi braw”.

Dywedodd: “Mae o’n ddigwyddiad rhyfedd iawn ac yn codi braw ar rywun.

“Mae’r heddlu wedi ymchwilio, dyn’ ni wedi anfon corff y mochyn daear i ffwrdd am ymchwiliad post-mortem.

“Yn amlwg mi neith o gymryd dipyn o amser i’r canlyniadau dod yn ôl atom ni achos heb gael y manylion yn ôl o’r prawf yna, fedrwn ni ddim cadarnhau sut mae’r mochyn daear wedi marw.

“Ond rydym yn ymchwilio i mewn i hwn fel trosedd yn erbyn moch daear,” ychwanegodd.

Mae swyddogion yr heddlu yn argymell unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Thîm Troseddau Cefn Gwlad Gogledd Cymru gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod Z121155.