Arian i Brifysgol Caerdydd ymchwilio effeithiau Covid hir 

Golwg 360

Mae Prifysgol Caerdydd wedi derbyn bron i £2m ar gyfer ymchwilio effeithiau Covid hir. 

Gall Covid hir achosi symptomau hirdymor fel blinder dwys, diffyg anadl, poen yn y frest a meddwl “niwlog”.

Yn ôl Golwg360, bydd yr arian hefyd yn cyfrannu tuag at ymchwil i rôl y system imiwnedd wrth frwydro afiechyd hirdymor. 

Gobaith yr ymchwil fydd cynhyrchu adnoddau ar gyfer ymarferwyr y dyfodol. 

Darllenwch y stori’n llawn yma

Llun: Dai Lygad