Aflonyddwch yn Ne Affrica ar ôl carcharu cyn-arlywydd

The Guardian

Mae aflonyddwch a golygfeydd treisgar wedi eu gweld yn Ne Affrica yn dilyn carcharu’r cyn-arlywydd, Jacob Zuma. 

Yn ôl The Guardian, mae 10 o bobl wedi marw, gan gynnwys bachgen 15 oed,  a 489 o bobl wedi'u harestio. 

O ganlyniad, mae'r Arlywydd Cyril Ramaphosa wedi gyrru 2,500 o heddweision i daleithiau Guateng a KwaZulu-Natal, sef talaith enedigol y cyn-arlywydd Zuma, i geisio mynd i'r afael â'r problemau.

Cafodd Jacob Zuma ei ddedfrydu i gyfnod yn y carchar am ddirmyg, ar ôl iddo wrthod rhoi tystiolaeth mewn ymchwiliad i anonestrwydd yn ystod ei arlywyddiaeth a ddaeth i ben yn 2018. 

Darllenwch y stori'n llawn yma

Llun: austinevan