Cyngor Tref Machynlleth yn datgan gwrthwynebiad i newid statws iaith ysgol

Golwg 360

Mae Cyngor Tref Machynlleth wedi anfon llythyr at Gyngor Sir Powys yn mynegi eu gwrthwynebiad i benderfyniad cabinet y Cyngor i newid iaith Ysgol Bro Hyddgen, yn ôl Golwg360

Daw hyn ar ôl i’r Cyngor Sir ddechrau ar gyfnod gwrthwynebu yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Statudol yn cynnig newid categori iaith yr ysgol o ddwy ffrwd i gyfrwng Cymraeg.

Mae’r cynllun wedi bod yn un dadleuol gyda rhai o bobl yr ardal o'r farn fod y system bresennol yn fwy cynhwysol. 

Darllenwch y stori'n llawn yma