Cawodydd dros nos ond yn sychach erbyn oriau man y bore

Cawodydd dros nos ond yn sychach erbyn oriau man y bore

Newyddion S4C

Bwletin tywydd nos Fawrth, 6 Gorffennaf