Newyddion S4C

Dau'n pledio'n euog wedi i ffatri ganabis gael ei darganfod mewn hen ysgol yn Llandysul

09/07/2024
Canabis Llandysul

Mae dau ddyn wedi pledio'n euog i gyhuddiadau cyffuriau wedi i blanhigion canabis gwerth £2m gael eu darganfod ar safle hen ysgol yn Llandysul.

Fe stopiodd swyddogion Dyfed-Powys Police oedd yn teithio drwy Gaerfyrddin ar ddydd Gwener 4 Gorffennaf a darganfod pum cês yn llawn canabis.

Cafodd y ddau, oedd wedi teithio o Lundain i Geredigion, eu harestio.

Yn dilyn ymchwiliadau pellach fe gafodd gwarant ei ddefnyddio i archwilio adeilad hen ysgol yn Llandysul, lle cafwyd hyd i 1,500 o blanhigion canabis ar ddau lawr o'r adeilad.

Mae'r heddlu'n credu bod y cyffuriau werth hyd at £1,960,000.

Cafodd Alfred Perkola, 43 oed, o Ealing yn Llundain, a Adli Gjegjaj, 25 oed o Salford, eu cyhuddo o fod â chyffuriau yn eu meddiant gyda'r bwriad o'u dosbarthu.

Plediodd y ddau yn euog mewn gwrandawiad llys ddydd Sadwrn.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Rich Lewis: “Roedd hwn yn ymgyrch lwyddiannus iawn, a welodd gydweithio rhagorol nid yn unig rhwng nifer o adrannau o fewn Heddlu Dyfed-Powys, ond hefyd gyda heddluoedd eraill.

“Rydym wedi ymrwymo i wneud ardal ein heddlu yn elyniaethus i’r rhai sy’n delio mewn cyffuriau anghyfreithlon, ac mae ein gwaith dros y penwythnos wedi gweld swm sylweddol o ganabis yn cael ei dynnu allan o’r gadwyn gyflenwi.

“Arweiniodd cryfder y dystiolaeth yn erbyn y rhai a ddrwgdybir at bledio’n euog yn gynnar, ac rydym nawr yn aros am eu dedfryd.”

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.