Newyddion S4C

Canlyniadau 'hynod anodd a niweidiol' i'r SNP

05/07/2024
Swinney / Sarwar

Mae’r SNP wedi colli 38 o seddi yn yr Etholiad Cyffredinol, gyda’r Blaid Lafur yn ennill y mwyafrif o etholaethau yn yr Alban. 

Dan arweiniad Anas Sarwar, mae Llafur wedi llwyddo i ennill 36 o seddi, gan gynnwys holl seddau’r SNP yng Nghaeredin a Glasgow.

Mae Prif Weinidog yr Alban, John Swinney o SNP wedi dweud y bydd angen cyfnod o ‘ystyried dwys’ ar y blaid yn sgil canlyniadau ‘hynod anodd a niweidiol’.

Roedd yr SNP yn amddiffyn 48 allan o 57 o seddi yn Yr Alban, ond fe gafodd y blaid eu canlyniadau gwaethaf ers 2010, tra bod cyfradd Llafur o’r bleidlais wedi cynyddu 20%.

Fe wnaeth arweinydd yr SNP yn San Steffan, Stephen Flynn lwyddo i ddal gafael ar ei sedd, ond fe gollodd y dirprwy arweinydd, Kirsten Owen, yn ei hetholaeth.

Fe wnaeth arweinydd Ceidwadwyr yr Alban, Douglas Ross, fethu yn ei ymgais i gael ei ethol yn San Steffan, gan golli i’r SNP yn etholaeth Aberdeenshire North and Moray East.

Dywedodd Mr Swinney wrth y BBC ar ddechrau'r noson: “Er ein bod ni’n mynd i gael canlyniad etholiad gwael heno, dwi’n dal i gredu yn fy mhen ac yn fy nghalon y bydd yr Alban ar ei hennill fel gwlad annibynnol.

“Ond yn amlwg dydyn ni ddim yn ennill y ddadl yna gyda’r cyhoedd i wneud hynny’n flaenoriaeth ar hyn o bryd, felly mae’n rhaid i ni feddwl yn hir ac yn galed am sut rydyn ni’n mynd i’r afael â’r cwestiwn hwnnw.”

Dywedodd Mr Sarwar ei fod yn "hynod hapus" gyda pherfformiad y blaid, gan ddiolch i bobl yr Alban am "roi eu ffydd a'u hymddiriaeth ym mhlaid Llafur yr Alban."

"Dw i'n adnabod eu hawch am newid, dw i'n gwybod y bydd ochenaid enfawr o ryddhad ein bod ni wedi llwyddo i ddod a 14 o anrhefn a methiant llwyr i ben."

Roedd yn cydnabod na fydd yn hawdd i'r Llywodraeth Lafur, ond fe wnaeth addo y byddai'r blaid yn "mynd i waith ar unwaith."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.