Newyddion S4C

Holl ganlyniadau Cymru: Y darlun ar ddiwedd y cyfri

05/07/2024

Holl ganlyniadau Cymru: Y darlun ar ddiwedd y cyfri

Dyma ddarlun o'r canlyniadau yng Nghymru ar ddiwedd y cyfri yn yr Etholiad Cyffredinol.

Mae'r Ysgrifennydd Cymru presennol, David TC Davies, a  thri o gyn-ysgrifenyddion Cymru, Alun Cairns, Simon Hart a Stephen Crabb, i gyd wedi colli eu seddi.

Mae Llafur wedi cipio saith sedd gan y Ceidwadwyr. 

Mae Plaid Cymru wedi ennill pedair sedd, gan gipio'r seddi ar Ynys Môn ac yng Nghaerfyrddin.

Mae pob ffin etholaethol heblaw am un yng Nghymru wedi newid a rhai ohonynt yn cael enwau newydd. 

Mae nifer yr ASau Cymreig yn cael eu cwtogi o 40 i 32 yn dilyn adolygiad o’r ffiniau dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r cyfan yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth y DU i sicrhau bod gan bob etholaeth nifer tebyg o bleidleiswyr ynddynt – rhwng 69,724 a 77,062.

Y canlyniadau hyd yma:

Image
Pen-y-bont
Image
Canlyniad Bro Morgannwg
Image
Gorllewin Abertawe
Image
Pontypridd
Image
Wrecsam
Image
Torfaen
Image
Gwyr
Image
Rhondda ac Ogwr
Image
Caerffili
Image
Dwyrain Casnewydd
Image
Plaid
Image
Bangor Aberconwy
Image
Aberafan Maesteg
Image
Gorllewin Casnewydd ac Islwyn

 

Image
Gogledd Clwyd
Image
Castell-nedd a Dwyrain Abertawe
Image
Gogledd Clwyd
Image
De a Canol Sir Benfro
Image
Alun a Glannau Dyfrdwy
Image
Llanelli
Image
Gorllewin Caerdydd
Image
Ceredigion Preseli
Image
Dwyrain Caerdydd
Image
Dwyrain Clwyd
Image
Merthyr Tudful ac Aberdar
Image
Gog Caerdydd
Image
Dwyfor Meirionnydd
Image
De Caerdydd a Penarth
Image
Maldwyn a Glyndwr.jpg
Image
Blaenau a Gwent (1).jpg
Image
Aberhonddu
Image
Mynwy

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.