Newyddion S4C

Cefnogaeth i Reform UK ar yr un lefel â'r Ceidwadwyr yng Nghymru, yn ôl arolwg barn

02/07/2024
Sunak / Farage

Mae cefnogaeth i’r Ceidwadwyr wedi cwympo i’r lefel isaf ar gofnod yng Nghymru, yn ôl arolwg barn sydd yn awgrymu eu bod yn gyfartal â Reform UK.

Mae arolwg Barn Cymru, gan YouGov ar ran ITV Cymru a Phrifysgol Caerdydd, yn rhagweld y bydd gan y ddwy blaid gyfran o 16% o bleidleisiau etholwyr, yr un.

Pe bai hynny'n digwydd yn yr Etholiad Cyffredinol ddydd Iau, dyma fyddai'r lefel isaf o gefnogaeth i’r Ceidwadwyr, ac yn llai na 1997 (19.6%) pan na chafodd unrhyw AS Ceidwadol eu hethol.

Cafodd 1,072 o oedolion ar draws Cymru eu holi yn yr arolwg, gan ofyn pwy fyddai'n cael eu pleidlais yn etholiad San Steffan ac etholiad Senedd Cymru.

Er bod y pôl piniwn yn awgrymu y bydd y Blaid Lafur yn ennill yr Etholiad Cyffredinol, mae cefnogaeth i’r blaid yn San Steffan wedi cwympo 5% i 40%.

Roedd cwymp hefyd yn y gefnogaeth i Lafur mewn etholiad o’r Senedd, gyda’r gyfran yn gostwng 3% i 27%.

'Colled Hanesyddol'

Dywedodd Dr Jac Larner o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd: “Mae’r canlyniadau yn ergyd enfawr i’r Ceidwadwyr, gyda 16% yn unig o ymatebwyr yn dweud y byddent yn pleidleisio drostynt ddydd Iau.

"Dyma’r arolwg YouGov gwaethaf erioed i’r blaid yng Nghymru, ac os y byddai hynny'n digwydd ar ddiwrnod yr etholiad, dyma fyddai perfformiad gwaethaf y Ceidwadwyr yng Nghymru ers yr Etholiad Cyffredinol yn 1918.

“Tra bod niferoedd Llafur tua’r un peth â 2019, sef yr etholiad pan suddodd y blaid i’w nifer lleiaf o seddi mewn degawdau, fe fyddan nhw’n wynebu gwrthwynebiad llawer gwannach yn y mwyafrif o seddi, o ganlyniad i gwymp y Ceidwadwyr.

“O ganlyniad, gallant ddisgwyl gwneud enillion sylweddol yn y seddi Ceidwadol presennol ond efallai na fyddant yn llwyddo gystal yn nwy sedd ymylol Plaid Cymru - Llafur: Ynys Môn a Chaerfyrddin.

Yn ôl Dr Jac Larner, mae'n ymddangos fod plaid Reform UK  yn elwa yn sgil sefyllfa'r Ceidwadwyr.

“Mae'r blaid wedi manteisio ar gwymp cefnogaeth y Ceidwadwyr gyda bron i draean o bleidleiswyr blaenorol y Ceidwadwyr bellach yn dweud y byddan nhw'n pleidleisio dros Reform. 

“Tra eu bod yn annhebygol iawn o herio am unrhyw seddi yng Nghymru, mae'n bosib y byddan nhw yr ail blaid fwyaf o ran cyfran y bleidlais yng Nghymru, wedi'r etholiad.

“Fel gyda phob arolwg barn, mae'n bwysig cofio bod gwallau yn bosibl, a dim ond un arolwg barn yw hwn. Ond mae’n gyson â thueddiadau ehangach mewn polau Barn Cymru blaenorol a thueddiadau pleidleisio’r DU sy’n awgrymu fod y Ceidwadwyr ar drywydd colled hanesyddol.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.