Newyddion S4C

Gorsaf fysiau newydd Caerdydd yn agor yn swyddogol bron i 10 mlynedd ers cau'r hen un

30/06/2024

Gorsaf fysiau newydd Caerdydd yn agor yn swyddogol bron i 10 mlynedd ers cau'r hen un

Mae gorsaf fysiau newydd Caerdydd wedi agor yn swyddogol bron i 10 mlynedd ers cau'r hen un.

Cafodd Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd ei hagor yn swyddogol ddydd Sul 30 Mehefin gyda gwasanaethau eisoes wedi cychwyn yn y brifddinas yn ystod y bore.

Wedi ei leoli ger gorsaf trenau Caerdydd Canolog, mae'r orsaf fysiau yn cynnwys 14 bae bws, 100,000 troedfedd sgwâr o ofod swyddfeydd, unedau manwerthu a 318 o fflatiau.

Hefyd bydd dau fusnes wedi eu lleoli o fewn yr unedau masnachol yn yr adeilad, er nad oes dyddiad penodol ar gyfer hyn eto.

Image
Gorsaf fysiau Caerdydd
Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd

Wrth siarad fore Sul dywedodd Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant Trafnidiaeth Cymru Marie Daly bod y gyfnewidfa yn un "anhygoel."

"Mae’r gwasanaethau byddwn yn rhedeg wedi cychwyn rhedeg yn gynharach ddydd Sul ac mae’n ddechrau’r daith i gynnig modd mwy integredig i drafnidiaeth ar draws Caerdydd o reilffordd i fws," meddai.

"Mae hwn yn gyfleuster anhygoel mewn gwirionedd ar gyfer ein cwsmeriaid. Wrth i chi gerdded o gwmpas y gyfnewidfa bydd hi’n bosib gweld llawer o wybodaeth sydd ar gael i gwsmeriaid.

"Gallwch weld gwybodaeth byw am ein bysiau a fydd yn cael ei gefnogi gan ein swyddogion a fydd yma yn y gyfnewidfa yn cefnogi cwsmeriaid."

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.