Newyddion S4C

House of the Dragon: Lle yng Nghymru sy'n ymddangos yn y gyfres newydd?

18/06/2024
House of the Dragon

Wrth i’r ail gyfres o ‘House of the Dragon’ ddychwelyd i’r sgrin fach, bydd tirlun trawiadol y gyfres ffantasiol yn gyfarwydd i nifer o wylwyr o Gymru. 

Cadarnhaodd cynhyrchwyr y rhaglen y llynedd fod wyth o leoliadau ledled Ynys Môn a Gwynedd wedi cael eu defnyddio wrth saethu'r ail gyfres.

Mae ‘House of the Dragon’ yn rhan o fyd ‘Game of Thrones’ ac ymysg y sêr sy'n ymddangos ynddi mae'r Cymro Rhys Ifans, Emma D’Arcy a Matt Smith. 

Ond ble yn union oedd criwiau HBO wedi bod yn ffilmio? 

Image
Chwarel yr Eifl
Chwarel Yr Eifl. Llun gan Meirion/Creative Commons

Chwarel Yr Eifl, Gwynedd

Roedd Chwarel Yr Eifl, sy’n cael ei adnabod yn lleol fel Chwarel Trefor, yn un o brif leoliadau’r gyfres yng Nghymru.

Roedd y chwarel eisoes wedi ymddangos yng nghyfres gyntaf ‘House of the Dragon’, ac mae bellach am ymddangos ar y sgrin fach unwaith eto. 

Y gred yw mai dyma oedd lleoliad Castell Dragonstone yn y gyfres.  

Mae rhai trigolion lleol wedi dweud eu bod nhw wedi gweld baneri gyda symbol y cymeriad Rhaenyra Targaryen – sy’n cael ei chwarae gan Emma D’Arcy – yn yr ardal.

Image
Chwarel Dinorwig
Chwarel Dinorwig. Llun gan Jonathan Billinger dan drwydded Creative Commons

Chwarel Dinorwig, Gwynedd

Chwarel Dinorwig yng Ngwynedd yw un o chwareli llechi mwyaf yn y byd. 

Cafodd criwiau cynhyrchu eu gweld yn ffilmio yno yn ystod yr haf y llynedd, ac roedd lluniau gan ffans y rhaglen yn dangos pebyll, ceirt, catapyltiau a dau biler o garreg ar y set.

Image
Dyffryn Ogwen
Dyffryn Ogwen. Llun gan Mick Garratt dan drwydded Creative Commons

Dyffryn Ogwen, Gwynedd

Mae Dyffryn Ogwen yn rhan o Barc Cenedlaethol Eryri, ac mae golygfeydd o fynyddoedd y Carneddau a Glyderau i’w weld yno. 

Fe fydd y dyffryn yn ymddangos yn yr ail gyfres o ‘House of the Dragon’, ond does dim cadarnhad o hyd beth yn union gafodd ei saethu yn y lleoliad. 

Roedd pobl ar gefn ceffylau wedi eu gweld yn marchogaeth ar hyd y dyffryn.

Image
Pont Rufeinig Penmachno
Pont Rufeinig Penmachno. Llun gan Terry Hughes dan drwydded Creative Commons

Pont Rufeinig Penmachno, Sir Conwy

Fe fydd Pont Rufeinig Penmachno yn Sir Conwy, a gafodd ei hadeiladu yn yr 17eg ganrif, yn serennu yn yr ail gyfres o ‘House of the Dragon.’

Gwelwyd sawl 'corff marw' ymysg y propiau yno, gan awgrymu bod un o frwydrau mawr y gyfres yn digwydd gerllaw.

Image
Trwyn Penmon, Ynys Môn
Trwyn Penmon. Llun gan Kevin Waterhouse dan drwydded Creative Commons

Trwyn Du / Trwyn Penmon, Ynys Môn

Fel un o draethau mwyaf poblogaidd Ynys Môn, mae Trwyn Penmon yn gartref i oleudy Trwyn Du. 

Cafodd rhai o ddigwyddiadau’r gyfres ei saethu ar hyd yr arfordir, ac roedd yr actor Steve Toussaint, sy’n chwarae rôl Corlys Velaryon, wedi cael ei weld ar gwch yno.

Image
Traeth Biwmares
Traeth Biwmares. Llun gan Dunnock_D dan drwydded Creative Commons

Traeth Biwmares, Ynys Môn

Yn ôl rhai trigolion lleol, cafodd brwydr ei ffilmio ar Draeth Biwmares ar Ynys Môn. 

Roedd rhai yn dweud eu bod nhw wedi gweld actorion wedi eu gwisgo fel milwyr y cymeriad Aegon II Targaryen yno.

Image
Porth y Cwch
Porth y Cwch, llun Oscar Taylor dan drwydded Creative Commons

Traeth Llanddwyn, Ynys Môn

Y gred yw mai Traeth Llanddwyn ar Ynys Môn yw ble cafodd digwyddiad traddodiadol ‘Sowing of the Dragonseeds’ ei saethu.

Yn ôl adroddiadau, bydd Emma D’Arcy hefyd yn ymddangos mewn golygfa emosiynol yno, mewn cilfach ger Afon Cefni.

Image
newyddion
Arwydd i'r set

Prif luniau: Llywodraeth Cymru a Wikipedia
 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.