Newyddion S4C

Taith feicio yn codi dros £11,000 er cof am ddyn 'anhygoel' o'r Bala

06/06/2024
Paul Hickson

Mae taith feicio er cof am ddyn “anhygoel” o'r Bala yng Ngwynedd wedi codi dros £11,000. 

Bu farw Paul Hickson, oedd yn ddirprwy arweinydd “deinamig a chyfeillgar” Tîm Chwilio ac Achub De Eryri, yn 63 oed ym mis Gorffennaf 2023 wedi salwch byr. 

Roedd yn aelod canolog o’r tîm hwnnw meddai ei frawd yng nghyfraith Rob Coldicott o bentref Whitburn yn Tyne and Wear.

Fe wnaeth Mr Coldicott drefnu'r daith feicio 254 milltir o Lundain i’r Bala er cof am ei frawd. 

Yn wreiddiol o Lundain, roedd Paul Hickson wedi “cyffwrdd cymaint o fywydau,” meddai Mr Coldicott.  

“Mae ychydig mwy o bobl yn cerdded o gwmpas heddiw diolch, yn rhannol, iddo fo â Thîm Chwilio ac Achub De Eryri,” meddai. 

Image
Rob Coldicott
Rob Coldicott

Fe deithiodd ‘Tour de Paul’ i rai o’r ardaloedd pwysicach i'w frawd yn ystod ei fywyd. 

Dechreuodd y daith ger Felodrôm Herne Hill yn Llundain ar ddydd Mawrth, 28 Mai, gyda’r beicwyr yn seiclo heibio Stadiwm Emirates – gan fod Mr Hickson yn gefnogwr brwd o glwb pêl-droed Arsenal. 

fe wnaeth 30 o bobl gymryd rhan yn yr her, gyda saith ohonynt yn cyflawni’r daith yn ei chyfanrwydd. 

Fe gafodd y daith ei chynnal dros gyfnod o bum niwrnod, gyda’r beicwyr yn seiclo oddeutu 50 milltir y diwrnod. 

Roedd 24 o bobl wedi cymryd rhan yng nghymal olaf yr her gan feicio o’r Amwythig i’r Bala – a phob un ohonynt yn llwyddo i ddringo’r ddringfa serth dros fynyddoedd y Berwyn. 

Cafodd y daith ei chwblhau ddydd Sadwrn, 1 Mehefin. 

Image
Beicio

Dywedodd Rob Coldicott: “Cawsom ein harwain i mewn i’r Bala drwy ddilyn cerbyd Achub Mynydd, gan deithio heibio tŷ Paul ac i’r llyn. 

Roedd aelodau’r tîm achub a thrigolion lleol wedi dathlu’r rheiny a wnaeth ddychwelyd mewn “modd hynod o emosiynol a swnllyd” gyda chlychau gwartheg a phob math o botiau a sosbenni’n cael eu taro.

“Y noson honno fe gawsom ni noson o ddathlu, sef y Bala Gala, gydag oddeutu 50 ohonom ni yn dathlu’r pum diwrnod anhygoel.”
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.