Arestio dyn fel rhan o ymchwiliad i farwolaeth wedi ymosodiad ym Mhorthcawl

NS4C

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod wedi arestio dyn fel rhan o ymchwiliad i farwolaeth dyn ym Mhorthcawl.

Bu farw Carl Chinnock, 50, ar 25 Mehefin, dau ddiwrnod wedi iddo gael ei drosglwyddo i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd Mr Chinnock ei ddarganfod ychydig cyn hanner nos ar ddydd Mercher, 23 Mehefin, ym Maes Parcio Salt Lake, Porthcawl.

Roedd ganddo anaf difrifol i'w ben ac fe gafodd ei drosglwyddo i'r ysbyty.

Mae'r Post Mortem ar ran y Swyddfa Gartref yn awgrymu fod Mr Chinnock wedi dioddef ymosodiad.

Fe gadarnhaodd yr heddlu fod dyn lleol 27 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd, Mark Lewis, Uwch Swyddog Ymchwilio: "Mae ein meddyliau ar yr adeg hon gyda theulu ac anwyliaid Carl sy'n cael eu cefnogi gan swyddogion sydd wedi derbyn hyfforddiant arbenigol.

"Rydym yn credu fod Carl wedi marw o ganlyniad i ymosodiad ac wedi arestio dyn mewn cysylltiad â'i farwolaeth.

Mae'r ymchwiliad yn parhau ac mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â nhw ar 101.