Newyddion S4C

Achub dringwr ar ôl disgyn 40 troedfedd oddi ar glogwyn ar Ynys Môn

03/06/2024
Bae Gogarth

Cafodd dringwr a oedd wedi disgyn 40 troedfedd oddi ar glogwyn ei achub gan ddau fad achub o Ynys Môn.

Cafodd bad achub Caergybi a Bae Trearddur eu hanfon i Fae Gogarth ger Ynys Arw nos Sadwrn yn dilyn adroddiadau bod dringwr wedi disgyn oddi ar y clogwyn.

Pan ddaeth y criw o hyd i leoliad y dringwr ar y creigiau, roedd 10 troedfedd yn unig uwchlaw'r môr.

Nid oedd y dringwr yn gallu symud oherwydd ei anafiadau difrifol, yn ôl y badau achub.

Roedd y dyn wedi disgyn wrth ddringo gyda’i ffrind, a lwyddodd i alw am y bad achub wedi iddo ddringo’n ôl i fyny’r clogwyn a dod o hyd i signal ffôn.

Yn fuan wedyn, anfonodd y badau achub eu haelodau i'r creigiau ble’r roedd y dyn yn gaeth, er mwyn rhoi triniaeth lleddfu poen iddo.

Erbyn 20:00 roedd gweddill criw bad achub Caergybi wedi cyrraedd y lleoliad ar gwch bob tywydd.

Image
Bae Gogarth

Yn y cyfamser, cafodd hofrennydd Gwylwyr y Glannau ei alw i'r digwyddiad hefyd.

Dywedodd David Owens, Rheolwr Gweithrediadau Bad Achub Caergybi: “Roedd hon yn enghraifft wych o griwiau bad achub Caergybi a Bae Trearddur a gwirfoddolwyr gwylwyr y glannau Ynys Môn yn cydweithio mewn amgylchiadau technegol anodd iawn.

Ychwanegodd: “Roedd y ddau ddringwr â chyfarpar da, ac yn gwybod beth i'w wneud pan ddigwyddodd y ddamwain. 

“Dymunwn wellhad llwyr a buan i’r dyn, a hefyd cydnabyddiaeth i’w ffrind a wnaeth daith anodd er mwyn gallu galw am gymorth.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.