Yr artist ifanc o'r Gwŷr sy'n arddangos ei gwaith yn Llundain

NS4C

Dim ond yn ystod y pandemig ddechreuodd Makenzy Beard afael mewn brwsh paent o ddifrif am y tro cyntaf. 

Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, ac mae’r ferch 14 oed yn paratoi i arddangos un o’i phortreadau yn Academi Frenhinol y Celfyddydau yn Llundain.

Mae hi’n un o filoedd o artistiaid ledled y Deyrnas Unedig gafodd eu dewis yng nghystadleuaeth Sioe Haf yr Artistiaid Ifanc.

Wedi ei magu ym mhentref Oxwich ger Abertawe, fe dreuliodd fisoedd hir y cyfnodau clo wedi’i hamgylchynu gan fyd natur a ffermydd y Gwŷr.

Ffermwr lleol, John Tucker, yw’r ysbrydoliaeth tu ôl i bortread Makenzy, sy'n cael ei ddisgrifio gan yr artist fel "dyn hyfryd". 

“Mae’n berson gweithgar iawn ac yn berson naturiol iawn," meddai. 

“Roeddwn i’n dwlu ar ba mor naturiol yr oedd, yn ei siaced felen; roedd ei bortreadu o, a’i rinweddau yn beth neis iawn i’w wneud.”

Image
John Tucker
Eglurodd Makenzy ei bod wedi penderfynu peintio llun o John Tucker ar ôl ei weld yn y pentref un dydd. (Gwaith Makenzy Beard)

Mae Makenzy yn gobeithio teithio i Lundain o fewn ychydig wythnosau er mwyn gweld ei phortread yn cael ei arddangos yn y sioe.

Ei gobaith yw parhau i astudio Celf wrth ddechrau ei ThGAU ym mis Medi, er mai dim ond yn ystod y cyfnod clo y dechreuodd beintio o ddifrif. 

Eglurodd: “Nes i ond dechrau celf yn ystod y cyfnod clo. Dwi dal ddim yn gwybod lot am gelf.

“Roedd fy mam yn caru peintio, so nes i benderfynu cael go arni.

“Roedd yn beth hyfryd i’w wneud yn ystod y cyfnod clo, a chael dysgu ar fy mhen fy hun.

“Rydw i’n cymryd rhan mewn lot o chwaraeon, felly roedd hyn yn rhywbeth newydd a dyw e ddim yn gystadleuol.”

Mae modd gweld paentiad Makenzy yn Academi Frenhinol y Celfyddydau yn Llundain rhwng 13 Gorffennaf a 8 Awst.

Lluniau: Makenzy Beard