Newyddion S4C

Arwyr y gitâr: Offerynnau amlycaf rocars Cymru

02/06/2024
Gruff Rhys / Elidir Glyn / Hollie Singer

Mae'n anodd gor-bwysleisio pwysigrwydd y gitâr yng ngherddoriaeth gyfoes Cymru dros yr hanner canrif ddiwethaf.

Wedi i gitâr a gafodd ei defnyddio gan John Lennon dorri record mewn ocsiwn yn gynharach yr wythnos hon, dyma olwg ar rai o gitarau amlycaf y sin roc Gymraeg.

Hollie Singer - Adwaith

Adwaith yw un o fandiau mwyaf cyffrous Cymru gyfan, ac maen nhw wedi siarad am eu balchder am berfformio yn y Gymraeg i gynulleidfaoedd ar draws y Deyrnas Unedig ac Ewrop.

Yn ganolog i sŵn indie aml-ddimensiwn y band, mae gitâr Fender Jazzmaster y prif leisydd, Hollie Singer.

Image
Hollie Singer - Adwaith
Hollie Singer (Llun: Jennie Caldwell)

Gruff Rhys

Roedd Ffa Coffi Pawb a'r Super Furry Animals yn enwog am arbrofi gyda sŵn drwy wthio ffiniau eu gitarau trydan a chreu effeithiau anarferol gyda'u pedalau.

Ond fel artist unigol, mae Gruff yn fwy adnabyddus am ei ddefnydd o gitarau acwstig - gan gynnwys y gitâr glasurol hon, sydd â phatrwm unigryw i Gruff.

Image
Gruff Rhys
Gruff Rhys (Llun: S4C)

Elidir Glyn - Bwncath

Bwncath yw un o fandiau mwyaf poblogaidd y sin roc Gymraeg, ac yn ganolog i'w sŵn roc anthemig mae gitâr acwstig Framus eu prif leisydd, Elidir Glyn.

Image
Elidir Glyn
Elidir Glyn (Llun: S4C)

Peredur ap Gwynedd - Pendulum

Mae Peredur yn teithio'r byd gyda'i fand, Pendulum, sydd yn cyfuno roc a drum & bass. 

Ac i greu'r cymysgedd aml-genre hynny, mae'n troi at ei gitarau trydan PRS.

Image
Peredur ap Gwynedd
Peredur ap Gwynedd (Llun: S4C)

Tich Gwilym

Yn un o anfarwolion y sîn roc Gymraeg, Tich Gwilym yw ateb Cymru i Jimi Hendrix.

Ac yn was ffyddlon iddo am rhan hir o'i yrfa roedd ei yr gitâr Tokai Stratocaster, sydd wedi cael ei harddangos yn Amgueddfa Werin Cymru yn San Ffagan.

Image
Tich Gwilym
Tich Gwilym (Llun: Medwyn Jones - CC by 2.0)

Dafydd Iwan

Mae Dafydd Iwan wedi bod yn lais i werin Cymru ers y 1960au, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi ei weld yn perfformio gyda sawl gitâr acwstig.

Ond dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi bod yn dryw i'r gitâr acwstig Takamine.

Image
Dafydd Iwan
Dafydd Iwan (Llun: S4C)

Kizzy Crawford

Gyda dylanwadau jazz a soul ar ei cherddoriaeth, mae perthynas Kizzy Crawford â'i gitâr Martin yn guriad calon i bob un o'i chaneuon.

Image
Kizzy Crawford
Kizzy Crawford (Llun: S4C)

Meic Stevens

Gyda'i arddull unigryw, mae Meic Stevens yn llysgennad i gerddoriaeth Gymraeg ac i'r gitâr acwstig.

Dyma lun ohono yn chwarae gitâr Martin o'r rhaglen S4C, Meic Stevens: Dim Ond Cysgodion, o 2019.

Image
Meic Stevens
Meic Stevens (Llun: S4C)

Yws Gwynedd

Ers ei ddyddiau gyda Frizbee, mae Yws Gwynedd wedi cyffroi cynulleidfaoedd ledled y wlad gyda'i riffiau bachog, sydd yn aml yn cael ei chwarae ar ei Fender Telecaster blodeuog.

Image
Yws Gwynedd
Yws Gwynedd (Llun: S4C)

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.