Newyddion S4C

Bachgen 15 oed yn yr ysbyty wedi ymosodiad gan gi XL Bully

29/05/2024
Farm Road

Mae bachgen 15 oed yn yr ysbyty wedi ymosodiad gan gi XL Bully ger Rhymni.

Dywedodd Heddlu Gwent eu bod wedi cael eu galw i gyfeiriad ym mhentref Pontlotyn ym mwrdeistref sirol Caerffili brynhawn Mawrth wedi adroddiadau o ymosodiad gan gi. 

Cadarnhaodd y llu fod swyddogion heddlu wedi mynychu cyfeiriad ar Heol y Fferm yn y pentref am tua 15:20 ynghyd â swyddogion arfog a'r Gwasanaeth Ambiwlans. 

Fe gafodd bachgen 15 oed ei gludo i'r ysbyty am driniaeth, ond y gred yw nad yw ei anafiadau yn rai sydd yn peryglu nac yn newid bywyd. 

Ychwanegodd y llu fod y ci, XL Bully, wedi cael ei gofrestru gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) a'i fod wedi cael ei ddifa gan filfeddyg.

Daeth rheolau newydd ar gŵn XL Bully i rym yn ddiweddar yng Nghymru a Lloegr.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei fod yn drosedd i fod yn berchen ar XL Bully o 1 Chwefror oni bai bod gan berchnogion yng Nghymru a Lloegr ffurflen sy'n eu heithrio.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.