Newidiadau i restr werdd teithio rhyngwladol yn dod i rym

NS4C

Mae cyfres o newidiadau wedi eu cyflwyno i'r rhestr oleuadau traffig ar gyfer teithio rhyngwladol.

Bellach, mae Ynysoedd Balearig Sbaen, Malta ac Ynys Madeira, Portiwgal ymhlith y lleoliadau sydd wedi symud i restr werdd teithio rhyngwladol.

Golygai hyn na fydd rhaid i deithwyr sy’n dychwelyd i’r DU o’r ardaloedd hyn wynebu cyfnod o hunan ynysu.

Mae Llywodraeth y DU yn cadw llygad ar 14 o’r gwledydd ar y rhestr werdd, sef gwledydd sydd â’r risg fwyaf o symud o wyrdd i oren ar fyr rybudd.

Dyma'r rhestr lawn o wledydd sydd ar y rhestr werdd:

 • Anguilla
 • Antigua a Barbuda
 • Ynysoedd Baleares (Ibiza, Menorca, Maiorca a Formentera)
 • Barbados
 • Bermuda
 • Tiriogaeth Brydeinig yr Antarctig
 • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Ynysoedd Cayman
 • Dominica
 • Grenada
 • Madeira
 • Malta Montserrat
 • Pitcairn
 • Henderson
 • Ynysoedd Ducie ac Oeno
 • Ynysoedd Turks a Caicos

Er hynny, mae awdurdodau yn Sbaen wedi penderfynu cyflwyno rheolau newydd i deithwyr o Brydain fydd yn golygu bod angen iddyn nhw brofi eu bod wedi cael eu brechu yn llawn erbyn Covid-19 neu gyflwyno prawf negyddol am yr haint cyn cael eu croesawu i’r wlad.

Mae chwe gwlad – Gweriniaeth Dominican ​, Eritrea​, Haiti​, Mongolia​, Tunisia ​ac Uganda – wedi symud i’r rhestr goch.

Er y newidiadau, neges Llywodraeth Cymru o hyd yw peidio teithio tramor ar gyfer wyliau eleni.

Dywedodd Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae ein neges yn glir – dyma’r flwyddyn i gael gwyliau gartref. Rydym yn galw ar bobl i deithio tramor dim ond os oes ganddynt resymau hanfodol.

“Mae pob un ohonom wedi aberthu cymaint er mwyn rheoli’r pandemig yng Nghymru, ac nid ydym am weld y feirws yn dod eto – neu amrywiolynnau newydd yn dod i’r wlad – o ganlyniad i bobl yn teithio dramor.”

Llun: _parrish_ (CC)