Newyddion S4C

Carcharu dyn am droseddau rhyw yn erbyn plant

22/05/2024
Adam John

Mae dyn o Rhondda Cynon Taf wedi’i garcharu am droseddau rhyw yn erbyn plant. 

Fe gafwyd Adam John, 31 oed o Bontypridd, yn euog o un achos o dreisio plentyn a thri chyhuddiad o ymosod yn rhywiol. 

Cafodd ei ddedfrydu i saith blynedd yn y carchar yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth. Fe fydd hefyd yn treulio oes ar gofrestr troseddwyr rhyw. 

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Chris Phillips ei fod eisiau canmol “dewrder anhygoel” y rhai aeth at yr heddlu a’i fod yn gobeithio y bydd yn annog dioddefwyr troseddau rhyw eraill i wneud yr un fath. 

“Mi fyddwn yn eich coelio ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau fod troseddwyr yn cael eu herlyn.”

Dywedodd hefyd bod yna “ddim ots”  pa mor bell yn ôl y digwyddodd y troseddau.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.