Newyddion S4C

'Peidiwch rhoi fyny ar eich breuddwydion': Y bariton Steffan Lloyd Owen gam yn nes at ei freuddwyd

26/05/2024

'Peidiwch rhoi fyny ar eich breuddwydion': Y bariton Steffan Lloyd Owen gam yn nes at ei freuddwyd

“Y neges syml ydi peidiwch â rhoi fyny ar y breuddwydion ‘na.”

Dyna neges y bariton o Fôn, Steffan Lloyd Owen, wrth iddo ddychwelyd i'r byd canu proffesiynol ar ôl cyfnod o dair blynedd yn y maes adeiladu. 

Ym mis Medi, fe fydd Steffan, 28, yn mynd i'r Swistir am gyfnod o 10 mis i hyfforddi fel artist ifanc gyda Stiwdio Opera Rhyngwladol Zurich. 

Ond doedd y daith ddim yn hawdd i gyrraedd y cyfnod cyffrous nesaf yn ei fywyd. 

Ag yntau yn ganwr brwd yn yr ysgol gynradd ac uwchradd, gan ennill yn yr Eisteddfodau cenedlaethol, fe aeth Steffan yn ei flaen i astudio yn y Royal Northern College of Music ym Manceinion. 

"Digwydd bod y flwyddyn o'n i'n graddio, dyma Covid yn digwydd felly oedd genna fi llwyth o glyweliadau i fynd ymlaen i neud cwrs meistr ond yn anffodus, nes i dynnu allan oherwydd Covid, a nes i ffeindio fy hun adra yn neud dim byd," meddai wrth Newyddion S4C. 

"Yn diwadd, dyma Dad yn deud 'Steff, gwranda, ma' rhaid i chdi neud rwbath' felly o'n i'n ffodus iawn, ges i waith efo Dad yn y maes adeiladu a dwi dal yna heddiw.

"Dwi'n ffodus iawn i ddeud y gwir 'mod i wedi cael y gwaith adeiladu a dwi'n falch ohono fo."

Image
Steffan Lloyd Owen
Bydd Steffan Lloyd Owen yn hyfforddi gyda Stiwdio Opera Zurich ym mis Medi am 10 mis.

Er ei fod wedi mwynhau ei gyfnod yn y maes adeiladu, roedd Steffan yn parhau yn awyddus i ddychwelyd i'r byd canu proffesiynol. 

Ond yn sgil diffyg gwaith, mae Steffan wedi bod yn gweithio yn y maes adeiladu ers tair blynedd bellach. 

"Pan nes i ddechra yn y maes construction, o’n i’n meddwl ‘mond ryw fyr-dymor fysa hi ond dwi dal yma heddiw," meddai.

"Y problem ydi o’n i’n cael gwaith canu, ond dim byd digon cyson i gadw fi ffwrdd o’r maes construction felly o’n i’n gweld fy hun yn y maes construction wedyn yn fyr-dymor efo’r contract opera, nôl i’r construction a mae hi wedi bod yn ôl ag ymlaen fel ‘na ers y tair blynadd dwytha.

"Mae’r maes canu wedi pigo fyny ond ddim digon felly dyna pam dwi dal ar y maes construction."

Mae'r Tŷ Opera yn Zurich yn gyfle arbennig i gantorion ifanc i gael cyfle ar lwyfan rhyngwladol a phroffesiynol y byd opera. Mae cantorion yn cael y cyfle i gael rhan unigol yn hytrach na bod yn rhan o'r corws.

"Dwi'n gobeithio cael rhannu'r llwyfan efo megastars y byd opera mewn ffordd. Dwi 'di cael rhan mewn pedwar neu bump cynhyrchiad yn barod felly fydd hi'n 10 mis eithaf intense," meddai.

Mae Steffan yn teimlo yn ffodus iawn o allu cael y cyfle i fynd i'r Swistir i wireddu ei freuddwyd.

"Dwi'n teimlo yn hynod o freintiedig o gael y cyfle i fynd allan i weithio yn y Zurich Opera Studio a dwi'm yn meddwl fod o wedi hitio fi tan yn ddiweddar 'ma pa mor ffodus o'n i i gael lle a dwi'n hynod o gyffrous o gael cynrychioli Cymru," meddai.

"Yn bwysiach oll, cael cynrychioli Ynys Môn oherwydd dwi'n gwybod pa mor brin mae'r cyfleoedd yma'n dod, yn enwedig ym Mhrydain a dwi'n hynod o falch o gael fy nhroed i fewn yn Ewrop wan oherwydd fan 'na ma'r gwaith ar hyn o bryd."

Image
Steffan Lloyd Owen
Steffan o flaen y Tŷ Opera yn Zurich.

Cyhoeddodd y Cwmni Opera Cenedlaethol ym mis Ebrill eu bod yn wynebu toriadau sylweddol ac felly’n gorfod newid y ffordd mae’n gweithredu er mwyn sicrhau dyfodol ariannol sefydlog.

Mae’r WNO yn cynnig diswyddiadau gwirfoddol i staff sydd ddim yn perfformio, tra bod yna drafodaethau yn parhau gydag undebau er mwyn ail-negodi cytundebau aelodau’r Corws a’r Gerddorfa. 

Mae hyn hefyd yn pryderu Steffan, yn ogystal â'r effaith ar gwmnïau opera llai.

"Y gwir ydi, heb y cwmnïau bach, fydd na ddim dyfodol i'r opera oherwydd mae'r cyfleoedd 'dan ni fel cantorion ifanc yn gael i gyd yn dod o'r cwmnïau llai 'ma," meddai. 

"Dwi 'di bod yn ffodus iawn o weithio efo Opera Cymru, efo Opera Canolbarth Cymru, y ddau gwmni sydd wedi colli lot fawr o bres 'wan, ag hebddyn nhw, nhw sy'n bwydo'r cwmnïau mawr 'ma fel Opera Cenedlaethol Cymru sydd wedi cael mwy o doriadau yn ddiweddar.

"Heb y cyfle a'r access ar gyfer y cwmnïau llai 'ma, fydd 'na ddim cantorion yn y dyfodol a fel 'dan ni'n gweld, mae'r toriadau yn lladd y cwmnïau llai 'ma felly fydd hi'n anodd iawn i'r cantorion ifanc sy'n gadael colegau wan i fynd ymlaen efo'r gyrfa oherwydd y diffyg cyfleoedd."

Image
Steffan ac Edi
Daeth Steffan yn dad y llynedd i Edi

Mae Steffan bellach yn dad i Edi, ac mae ei berspectif ar fywyd wedi newid ers hynny. 

"I fod yn onasd, cyn dechra' teulu, o'n i'n hapus braf yn be' o'n i'n neud yn y gwaith adeiladu a cael contracts canu bob yma ac acw, ond ers bod yn Dad, ma'r perspectif wedi newid dwi'n teimlo," meddai. 

"Ma' genna fi fwy o bwrpas i fynd a neud y gwaith canu wan. Dwi'n neud o er mwyn rywun arall, a ma' hynna yn rwbath sy'n mynd i helpu fi pan fyddai yn Zurich ar ben fy hun, fyddai'n cofio bo' fi'n neud o er mwyn rywun arall. 

"Y gobaith ydi os ga i yrfa dda, geith fy nheulu i fywyd da."

Neges Steffan i unrhyw un sy'n wynebu sefyllfa debyg fyddai i ddyfal-barhau. 

"O'n i'n meddwl fod y cyfle yma wedi mynd ers dipyn, ers sawl blwyddyn, ers i fi adael coleg, o'n i'n teimlo fod fy nghyrfa canu i yn mynd i ddod i ben, ag o'n i'n teimlo fatha bod 'na ddim gobaith rili i fynd yn ôl idda fo," meddai. 

"Ond ma' 'na foment i bawb yn y byd 'ma a dwi'n credu yn fawr iawn mewn ffawd - os mae o i fod, mae o i fod.  Felly y peth mwya syml i ddeud ydi dal i fynd, cadw'r pen 'na yn uchal a peidiwch â gadael fynd o'r freuddwyd 'na achos mi neith o ddod yn wir un diwrnod."

Image
Steffan, Edi a Becca
Steffan a'i bartner Becca a'u mab, Edi.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.