Newyddion S4C

Chwyddiant wedi gostwng i'w lefel isaf ers bron i dair blynedd

22/05/2024
Costau

Mae cyfradd chwyddiant wedi gostwng i 2.3% ym mis Ebrill, sydd yn agos iawn at darged Banc Lloegr o 2%.

Mae'r gyfradd wedi gostwng 0.9% o'i gymharu â'r mis diwethaf.

Yn y misoedd diwethaf mae chwyddiant, sy’n mesur pa mor gyflym y mae prisiau’n codi, wedi bod yn arafu yn y DU.

Fe gyrhaeddodd y lefel uchaf erioed sef 11.1% ddiwedd 2022.

Dyma'r ffigwr isaf o ran chwyddiant ers bron i ddwy flynedd a hanner.

Mae disgwyl i chwyddiant sy'n gostwng arwain at ostyngiad mewn lefelau cyfraddau llog yn hwyrach yn y flwyddyn.

Wrth ymateb i'r ffigyrau diweddaraf, dywedodd y llefarydd ar ran Trysorlys y DU: "Mae’r economi yn troi cornel. Mae twf cryf y chwarter hwn a chwyddiant yn agos at y targed, sy’n ein galluogi i dorri trethi i’r gweithiwr cyffredin £900 y flwyddyn.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.