Newyddion S4C

Laurence Fox yn cael gorchymyn i dalu £180,000 o iawndal am enllib

25/04/2024
Laurence Fox

Mae'r actor a'r ymgyrchydd gwleidyddol Laurence Fox wedi cael gorchymyn i dalu £90,000 yr un mewn iawndal i ddau berson y cyfeiriodd atynt fel “pedoffeiliaid” ar gyfryngau cymdeithasol.

Fe gollodd Mr Fox achos enllib yn yr Uchel Lys gan gyn-ymddiriedolwr Stonewall, Simon Blake a'r artist drag Crystal.

Gwnaeth Mr Fox y sylwadau mewn frae ar X, Twitter gynt, am benderfyniad archfarchnad Sainsbury's i nodi Mis Hanes Pobl Ddu.

Dywedodd Mrs Ustus Collins Rice fod sylwadau Mr Fox yn "enllib dybryd, di-sail ac anamddiffynadwy" yn ei dyfarniad ysgrifenedig.

Roedd Mr Fox, sylfaenydd plaid 'Reclaim', wedi dweud ar y pryd y byddai’n boicotio Sainsbury’s yn ystod yr ymgyrch - ac fe geisiodd Mr Fox hefyd siwio Mr Blake a Crystal [Colin Seymour], yngyd â’r darlledwr Nicola Thorp gan ddweud eu bod wedi trydar yn cyhuddo Mr Fox o hiliaeth,ond ni lwyddodd ei gais.

Fe ychwanegodd Mrs Ustus Collins Rice yn ei dyfarniad ysgrifenedig: “Trwy alw Mr Blake a Mr Seymour yn bedoffeiliaid, fe wnaeth Mr Fox eu darostwng i ddioddefaint cyhoeddus cwbl anhaeddiannol.

“Roedd yn enllib dybryd, di-sail ac anamddiffynadwy, gyda chanlyniadau trallodus a niweidiol iddynt."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.