Newyddion S4C

Carcharu dyn o Gaernarfon am gamdriniaeth ddomestig dreisgar

16/04/2024
carchar dedfryd Caernaerfon

Mae dyn 26 oed o Gaernarfon wedi’i garcharu am gamdriniaeth ddomestig dreisgar tuag at ei bartner.

Fe wnaeth Dominic Patchett, o Ffordd y De, Caernarfon, dagu’n fwriadol ac ymosod ar y ddioddefwraig tra’r oedd dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn ystod eu perthynas 12 mis.

Ymddangosodd yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mawrth ar ôl ei gael yn euog o dagu ac ymosod gan achosi niwed corfforol.

Cafodd ei ddedfrydu i ddwy flynedd a thri mis o garchar a'i wneud yn destun gorchymyn atal 10 mlynedd i amddiffyn y ddioddefwraig.

Dywedodd y Swyddog ymchwilio, y Ditectif Gwnstabl Dominique Swift: “Cafodd y ddioddefwraig yn yr achos hwn ei cham-drin yn ysgytwol ac arswydus yn ystod ei pherthynas â Patchett.

“Roedd hi’n hynod ddewr i ddod ymlaen ac adrodd am ei ymddygiad a’i droseddau, sydd wedi cael effaith gorfforol ac emosiynol barhaol arni.

“Rwy’n croesawu’r ddedfryd sy’n anfon neges glir y bydd gweithredoedd treisgar mor greulon yn cael eu cosbi.

“Mae mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod yn flaenoriaeth i Heddlu Gogledd Cymru ac ni fyddwn yn stopio yn ein hymdrechion i ddod â'r rhai sy'n cyflawni  trais domestig o flaen eu gwell.

“Rydym yn gwrando ar ddioddefwyr cam-drin domestig ac yn gobeithio y bydd y ddedfryd hon yn annog eraill a allai fod yn darllen hwn i ddod ymlaen i siarad â ni.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.