Newyddion S4C

Dyn yn dioddef anafiadau difrifol ar ôl disgyn o raeadr yn Nolgellau

16/04/2024
Dyn yn cael ei achub o raeadr ger Dolgellau

Mae dyn wedi dioddef anafiadau difrifol wedi iddo ddisgyn o raeadr yn Nolgellau.

Cafodd Tîm Chwilio ac Achub De Eryri eu galw i helpu cerddwr a wnaeth ddisgyn i waelod y rhaeadr am 14:00 ddydd Sul.

Roedd parafeddygon a hofrennydd wedi eu galw i'r lleoliad i gynorthwyo'r tîm chwilio ac achub wrth gludo'r dyn i leoliad diogel.

Cafodd y dyn ei gludo i hofrennydd wedi i aelodau’r tîm ei dynnu allan o'r lleoliad trwy ddefnyddio rhaffau.

Nid yw cyflwr y dyn yn hysbys ond mae'r tîm achub wedi dymuno gwellhad buan iddo.

Llun: Tîm Chwilio ac Achub De Eryri

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.