Ynysoedd Baleares Sbaen, Malta a mwy ar restr werdd teithio

NS4C

Mae cyfres o newidiadau wedi eu cyflwyno i'r rhestr oleuadau traffig ar gyfer teithio rhyngwladol.

Fe fydd Ynysoedd Baleares Sbaen ymhlith y lleoliadau sy'n symud i restr werdd teithio rhyngwladol am 4 o'r gloch fore Mercher, 30 Mehefin.

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn dilyn diweddariad gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn gynharach.

Caiff y rhestr oleuadau traffig ei hadolygu bob tair wythnos i adlewyrchu lledaeniad presennol Covid-19 yn y gwledydd.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Eluned Morgan: "Rydym yn ailddechrau teithio rhyngwladol. Ond nid yw’r pandemig ar ben, a diogelu iechyd y cyhoedd yw ein prif flaenoriaeth o hyd.

"Rydym yn cynghori’n gryf o hyd na ddylai pobl deithio dramor oni bai bod hynny’n hanfodol, a hynny oherwydd y  risg o ddal y coronafeirws, yn enwedig amrywiolynnau newydd sy’n peri pryder".

Dyma'r rhestr lawn o wledydd fydd ar y rhestr werdd:

 • Anguilla
 • Antigua a Barbuda
 • Ynysoedd Baleares (Ibiza, Menorca, Maiorca a Formentera)
 • Barbados
 • Bermuda
 • Tiriogaeth Brydeinig yr Antarctig
 • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Ynysoedd Cayman
 • Dominica
 • Grenada
 • Madeira
 • Malta Montserrat
 • Pitcairn
 • Henderson
 • Ynysoedd Ducie ac Oeno
 • Ynysoedd Turks a Caicos

Mae chwe gwlad wedi eu symud i'r rhestr goch hefyd, gyda'r Weriniaeth Ddominicaidd ​, Eritrea​, Haiti​, Mongolia​, Tunisia ​ac Uganda yn symud i'r rhestr honno pan ddaw'r newidiadau i rym.