Newyddion S4C

Chwe chriw tân yn ymateb i dân mewn tŷ yn Sir y Fflint

23/03/2024
Tân yn Sir y Fflint

Mae chwe chriw tân yn ceisio mynd i’r afael â thân mewn tŷ yn Sir y Fflint.

Cafodd Gwasanaeth Tân Ogledd Cymru ei alw yn dilyn adroddiad o dân mewn eiddo ym Mrychdyn ddydd Sadwrn.

Cafodd chwe chriw eu galw i ymateb i'r tân - dau o Wrecsam ac eraill o orsafoedd yng Nglannau Dyfrwdwy, Yr Wyddgrug, Bwcle a'r Fflint, gyda 24 o ddiffoddwyr tân ar leoliad. Maen nhw wedi bod yn bresennol ers rhai oriau.

Mae un ysgol awyrol, o orsaf dân Rhyl, hefyd yn cael ei ddefnyddio er mwyn ceisio atal y tân rhag lledaenu.

Mae’r gwasanaeth tân wedi annog trigolion lleol i gau eu drysau a’u ffenestri wrth i’r tân barhau i losgi.

Nid oes unrhyw berson wedi'u hanafu yn y digwyddiad.

Maen nhw hefyd yn gofyn i bobl osgoi’r ardal ar Heol Neuadd Brychdyn gan deithio ar hyd ffyrdd gwahanol le bod modd gwneud. 

Lluniau: Martyn John Wulfran/X

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.