Chweched dosbarth ysgol uwchradd Caernarfon yn hunan-ynysu

North Wales Live

Mae disgyblion chweched dosbarth Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon yn hunan-ynysu ar ôl i ddisgybl brofi'n bositif am Covid-19. 

Dywed North Wales Live fod “holl ddisgyblion” y chweched wedi cael eu hanfon adref.

Gydag oddeutu 130 o ddisgyblion yn mynychu’r chweched, y gred yw mai o gwmpas 60 ohonyn nhw sydd wedi’u heffeithio. 

Roedd nifer ohonynt wedi cwblhau eu haroliadau, ac felly ddim yn yr ysgol ar y pryd. 

Mae North Wales Live wedi gofyn i Gyngor Gwynedd am sylw.

Darllenwch y stori'n llawn yma