Newyddion S4C

ASau yn pleidleisio yn erbyn newidiadau i Fesur Rwanda

19/03/2024
Rwanda PA

Mae Aelodau Seneddol wedi pleidleisio yn erbyn newidiadau Tŷ’r Arglwyddi i Fesur Rwanda, sydd â’r nod o anfon ceiswyr lloches i’r wlad yn nwyrain Affrica.

Fe gafodd pob un o’r 10 newid, gan gynnwys caniatáu i lysoedd gwestiynu diogelwch Rwanda, eu gwrthod. 

Mae Llywodraeth y DU yn dweud bod Rwanda yn ddiogel.

Yn ôl y Goruchaf Lys, mae'r Mesur Rwanda yn anghyfreithlon oherwydd gallai arwain at dorri hawliau dynol.

Nod y gyfraith arfaethedig yw sicrhau y gall y DU anfon ceiswyr lloches i Rwanda drwy ddatgan ei fod yn lle diogel. 

Dywedodd Michael Tomlinson, gweinidog y Swyddfa Gartref, wrth Dŷ’r Cyffredin fod y Mesur Rwanda yn “elfen hanfodol” o warchod y DU.

Ychwanegodd nad oedd y mesur yn mynd yn erbyn rhwymedigaethau rhyngwladol y Llywodraeth.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.