Newyddion S4C

Rhybudd wedi i sgwter trydan achosi tân mewn eiddo yng Nghaerffili

18/03/2024
tan trecelyn].png

Fe gafodd tân mewn eiddo yn Nhrecelyn yng Nghaerffili ei achosi gan fatri sgwter trydan.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Heddlu De Cymru fod y tân wedi achosi difrod ofnadwy i ystafell fyw a chegin yr eiddo, gyda difrod mwg hefyd yn yr ystafelloedd gwely.

Mae'r heddlu yn annog pobl i fod yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â batris lithiwm-ion, oherwydd eu bod yn gallu gor-boethi neu arwain at ffrwydradau.  

Roedd criwiau tân o Aberbargoed, Abercarn a'r Dafarn Newydd yn bresennol yn y tân.

"Diolch byth, llwyddodd y trigolion a’u pedwar ci i ddianc rhag y tân heb gael eu hanafu," medden nhw.

 

Image
Gweddillion y tân
Image
Gweddillion y tân
Image
Gweddillion y tân

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.